KONTAKT
   

Organizator kampanii MP2K:
   
 

 

Polska Unia Mobilności Aktywnej

ul. Jana Heweliusza 29
80-861 Gdańsk

 

 

 

NIP: 583-315-19-61
REGON: 221626955
KRS: 0000412741
   
Więcej informacji udziela:

Rafał Glazik
Sekretarz Generalny
e-mail: rafal.glazik(at)mobilnosc.org